Orddeling av contornando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contornando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tor-nan-do

Siste orddelinger av dette språket