Orddeling av contornato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contornato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tor-na-to

Siste orddelinger av dette språket