Orddeling av contorto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contorto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-tor-to

Siste orddelinger av dette språket