Orddeling av contraddiceva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contraddiceva? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trad-di-ce-va

Siste orddelinger av dette språket