Orddeling av contraendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contraendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-traen-do

Siste orddelinger av dette språket