Orddeling av contrappesare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrappesare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trap-pe-sa-re

Siste orddelinger av dette språket