Orddeling av contrappesato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrappesato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trap-pe-sa-to

Siste orddelinger av dette språket