Orddeling av contrapponendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrapponendo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trap-po-nen-do

Siste orddelinger av dette språket