Orddeling av contrapposizione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrapposizione? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-trap-po-si-zio-ne

Siste orddelinger av dette språket