Orddeling av contrapposto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrapposto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trap-po-sto

Siste orddelinger av dette språket