Orddeling av contrappuntando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrappuntando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trap-pun-tan-do

Siste orddelinger av dette språket