Orddeling av contrappuntare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrappuntare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trap-pun-ta-re

Siste orddelinger av dette språket