Orddeling av contrappuntista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrappuntista? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trap-pun-ti-sta

Siste orddelinger av dette språket