Orddeling av contrappuntistico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrappuntistico? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-trap-pun-ti-sti-co

Siste orddelinger av dette språket