Orddeling av contraria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contraria? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-tra-ria

Siste orddelinger av dette språket