Orddeling av contrarre

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrarre? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-trar-re

Siste orddelinger av dette språket