Orddeling av contrassegnare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrassegnare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tras-se-gna-re

Siste orddelinger av dette språket