Orddeling av contrassegnato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrassegnato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tras-se-gna-to

Siste orddelinger av dette språket