Orddeling av contrastare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrastare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tra-sta-re

Siste orddelinger av dette språket