Orddeling av contrastato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrastato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tra-sta-to

Siste orddelinger av dette språket