Orddeling av contratta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contratta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-trat-ta

Siste orddelinger av dette språket