Orddeling av contrattaccare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrattaccare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trat-tac-ca-re

Siste orddelinger av dette språket