Orddeling av contrattato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrattato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trat-ta-to

Siste orddelinger av dette språket