Orddeling av contravvenendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contravvenendo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trav-ve-nen-do

Siste orddelinger av dette språket