Orddeling av contravvento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contravvento? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trav-ven-to

Siste orddelinger av dette språket