Orddeling av contravventore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contravventore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trav-ven-to-re

Siste orddelinger av dette språket