Orddeling av contributivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contributivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tri-bu-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket