Orddeling av contributo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contributo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tri-bu-to

Siste orddelinger av dette språket