Orddeling av contrito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrito? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-tri-to

Siste orddelinger av dette språket