Orddeling av contro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contro? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

con-tro

Siste orddelinger av dette språket