Orddeling av controbatteria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controbatteria? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-bat-te-ria

Siste orddelinger av dette språket