Orddeling av controbilanciando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controbilanciando? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-tro-bi-lan-cian-do

Siste orddelinger av dette språket