Orddeling av controbuffet

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controbuffet? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tro-buf-fet

Siste orddelinger av dette språket