Orddeling av controcorrente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controcorrente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-cor-ren-te

Siste orddelinger av dette språket