Orddeling av controdatare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controdatare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-da-ta-re

Siste orddelinger av dette språket