Orddeling av controfagotto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfagotto? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-fa-got-to

Siste orddelinger av dette språket