Orddeling av controffensivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controffensivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trof-fen-si-vo

Siste orddelinger av dette språket