Orddeling av controfferta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfferta? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trof-fer-ta

Siste orddelinger av dette språket