Orddeling av controfigura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfigura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-fi-gu-ra

Siste orddelinger av dette språket