Orddeling av controfinestra

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfinestra? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-fi-ne-stra

Siste orddelinger av dette språket