Orddeling av controfirma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfirma? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tro-fir-ma

Siste orddelinger av dette språket