Orddeling av controfirmando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfirmando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-fir-man-do

Siste orddelinger av dette språket