Orddeling av controfirmare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfirmare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-fir-ma-re

Siste orddelinger av dette språket