Orddeling av controfune

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controfune? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tro-fu-ne

Siste orddelinger av dette språket