Orddeling av controindicare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controindicare? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-tro-in-di-ca-re

Siste orddelinger av dette språket