Orddeling av controllabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controllabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trol-la-bi-le

Siste orddelinger av dette språket