Orddeling av controllando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controllando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trol-lan-do

Siste orddelinger av dette språket