Orddeling av controllato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controllato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trol-la-to

Siste orddelinger av dette språket