Orddeling av controparte

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controparte? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tro-par-te

Siste orddelinger av dette språket