Orddeling av contropunta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contropunta? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tro-pun-ta

Siste orddelinger av dette språket